แพ็คเกจเด็กหลอดแก้ว
(IVF: In Vitro Fertilization)

        เป็นวิธีการรักษาในกรณีที่ IUI ไม่ได้ผล ร่วมกับคู่สมรสที่ภรรยาอายุมากและ/หรือมีปัญหามีบุตรยากมานาน ในอดีต IVF ถือเป็นการรักษาที่จำเพาะเจาะจงกับปัญหาภรรยาที่มีท่อนำไข่อุดตัน หรือมีประวัติภรรยาทำหมันไปแล้วแต่ไม่อยากผ่าตัดแก้หมัน หรือเคยแก้หมันมาก่อนแต่ก็ยังไม่ตั้งครรภ์ โดยที่สามีไม่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของตัวอสุจิแต่อย่างใด นอกจากนี้ IVF ยังสามารถใช้ในกรณีที่ภรรยามีปัญหาไข่ไม่ตกขั้นรุนแรงมาก และไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีการอื่น

         โดยในการรักษา จะมีการใช้ยาและฮอร์โมนเต็มที่ เพื่อให้ได้จำนวนฟองไข่ที่มากที่สุดเท่าที่จะควบคุมได้ (ขึ้นกับอายุของภรรยาและการตอบสนองของแต่ละบุคคล) และติดตามการเจริญเติบโตของฟองไข่โดยอาศัยการตรวจด้วยเครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางช่องคลอดเป็นระยะ ร่วมกับการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นไข่สุกและฮอร์โมนป้องกันไข่ตก เพื่อกำหนดช่วงเวลาที่แม่นยำในการทำการเก็บไข่ โดยไข่ที่เก็บได้จะนำมาทำการผสมกับอสุจิของสามีตามกระบวนการเด็กหลอดแก้ว (IVF) จนได้ตัวอ่อนในระยะที่เหมาะสมเพื่อจะทำการแช่แข็งต่อไป หลังจากนั้นจึงนัดคนไข้มาทำการย้ายฝากตัวอ่อนแช่แข็งที่ทำการละลายแล้ว เข้าในโพรงมดลูกเพื่อให้มีการตั้งครรภ์ต่อไป

แพ็คเกจอิ๊กซี่
(ICSI: Intra Cytoplasmic Sperm Injection)
         
         เป็นวิธีการรักษาที่มีหลักการคล้ายกันกับ IVF โดยมักพิจารณาใช้ในกรณีที่ IUI ไม่ได้ผล ร่วมกับคู่สมรสที่ภรรยาอายุมากและ/หรือมีปัญหามีบุตรยากมานานโดยเฉพาะในกรณีที่สามีมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของตัวอสุจิ รวมถึงในกรณีที่มีประวัติการรักษาด้วย IVF แล้วพบว่าการปฏิสนธิล้มเหลวมาก่อน ซึ่งการรักษาด้วยวิธีการ ICSI คือการฉีดตัวอสุจิเข้าไปในเนื้อไข่โดยตรง เพื่อช่วยในการปฏิสนธิ แทนการปล่อยให้ตัวอสุจิว่ายเข้าปฎิสนธิเองตามธรรมชาติดั่งเช่นในวิธีการ IVF

ราคาแพ็คเกจ ปี 2567
(ราคาเหมาต่อรอบ สำหรับคนไข้ที่อายุน้อยกว่า 45 ปี)*
Apichart IVF Package IVF & ICSI
     ในแต่ละแพ็คเกจ จะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ (แบบที่ 1 และ 2 ตามตาราง) โดยค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันตามรูปแบบและขั้นตอนของการให้ยา/ฮอร์โมน เพื่อเพิ่มจำนวนไข่ให้มากขึ้นตามลำดับ

“ราคาเหมา” ของแพ็คเกจ IVF และแพ็คเกจ ICSI
หมายถึงราคารวมทุกอย่างในแต่ละ “รอบของการรักษา” อันได้แก่:
  • ยาและฮอร์โมนทั้งหมดที่ใช้ในการกระตุ้นรังไข่ในรอบนั้นๆ
  • การติดตามการเจริญเติบโตของฟองไข่ตลอดรอบของการรักษาในรอบนั้นๆ
  • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในห้องผ่าตัดรวมถึงการฉีดยาและดมยา เพื่อทำการเก็บไข่ในรอบนั้นๆ
  • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในห้องปฏิบัติการ ในการทำเด็กหลอดแก้วจนได้ตัวอ่อนที่ต้องการในรอบนั้นๆ
  • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในห้องปฏิบัติการ ในการแช่แข็งตัวอ่อนทั้งหมด ไม่รวมค่าเก็บรักษาตัวอ่อนรายปี
  • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในคลินิกและห้องปฏิบัติการที่ต้องใช้ในการเตรียมตัวคนไข้ให้พร้อมเพื่อรับย้ายตัวอ่อนในรอบสด หรือในรอบแช่แข็งที่พร้อมวางตัวอ่อนในโพรงมดลูก (ย้ายฟรี 1 ครั้ง) จนกระทั่งทราบผลการตั้งครรภ์ในรอบนั้น
*สำหรับคนไข้ที่อายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป เนื่องจากผลการตอบสนองต่อฮอร์โมนกระตุ้นรังไข่ไม่แน่นอน ไม่สามารถทำนายผลได้ จึงขอให้คนไข้เข้ามาพบแพทย์ เพื่อปรึกษาและพิจารณาเป็นรายๆไป โดยที่ค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปตามอายุและผลการตอบสนองต่อฮอร์โมนกระตุ้นรังไข่ของคนไข้แต่ละคน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คลิกแอด Line
Apichart IVF

Powered by Salepage ขายของออนไลน์ ,เซลเพจ ยิง Ads, เว็บไซต์หน้าเดียว